نقاشی دگرگون چند سطحی ایران

نام اثر: ایرانتکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحیابعاد:  ۱۵ مترمربعویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه دید مشخص شده شکل واحدی رو میبینیممحل اجرا:…

۰ دیدگاه
Read more about the article نقاشی سه‌بعدی بادگیر یزد
نقاشی سه بعدی بادگیر یزد

نقاشی سه‌بعدی بادگیر یزد

نام اثر: نقاشی سه‌بعدی بادگیرتکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون ابعاد:  ۹ مترمربعویژگی خاص: محل اجرا: تهران- فرهنگسرای اندیشهسال اجرا: ۱۳۹۳سفارش دهنده: شهرداری تهران این نقاشی سه بعدی بر روی کاغذی که روی…

۰ دیدگاه
Read more about the article نقاشی سه‌بعدی برج میلاد در پارک هنرمندان
نقاشی سه‌بعدی برج میلاد در پارک هنرمندان

نقاشی سه‌بعدی برج میلاد در پارک هنرمندان

نام اثر: نقاشی سه‌بعدی برج میلاد در پارک هنرمندان تهرانتکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون اجرا شده با استفاده از رنگ اکرولیکابعاد:  ۱۱۰ مترمربعویژگی خاص: محل اجرا: تهران-پارک هنرمندان سال اجرا: ۱۳۹۲سفارش دهنده:…

۰ دیدگاه