تابلو خطای‌دید ریورسپکتیو

نام اثر: تابلو خطای‌دید ریورسپکتیوتکنیک استفاده شده: سازه‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)ابعاد: ۵ متر‌مربعویژگی خاص:  استفاده از تکنیک ریورسپکتیو در ابعاد بزرگ روی تابلومحل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش دهنده: شرکت…

۰ دیدگاه

استیکر سه بعدی بال فرشته

نام اثر: استیکر سه‌بعدی بال فرشتهتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد: ۲۰ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به…

۰ دیدگاه

استند آینه مکعب بی‌نهایت

نام اثر: استند آینه مکعب بی‌ٰنهایت تکنیک استفاده شده: تکرار تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه‌روی هم ابعاد: ارتفاع ۱۰۰ / ۵۰ در ۵۰ ویژگی خاص:   محل اجرا: تهران - موزه خطای…

۰ دیدگاه

استند آینه فصل مشترک

نام اثر: استند آینه فصل مشترکتکنیک استفاده شده: استفاده از تکمیل تصاویر در آینهابعاد: ارتفاع ۲۰۰ / ۵۰ در ۸۰ویژگی خاص:  تنظیم آینه‌ها به نحوی است که در زمان قرارگیری دو نفر روبه‌روی…

۰ دیدگاه