دستشویی و حمام برعکس در خانه وارونه تهران

نام اثر: دستشویی و حمام  برعکس در خانه وارونه تهرانتکنیک استفاده شده: پیاده‌سازی سازه غیر ممکن بر اساس پیش فرض های مخاطبابعاد:  ۶ مترمربعویژگی خاص: ساخت دستشویی و حمام با تمام وسایل…

۰ دیدگاه
دستشویی و حمام برعکس در خانه وارونه تهران
حمام و دستشویی وارونه در خانه وارونه تهران