نقاشی سه بعدی بلک لایت زرافه

نام اثر: نقاشی بلک لایت زرافهتکنیک استفاده شده: نقاشی با رنگ یو وی(بلک لایت)ابعاد: ۷۰ مترمربعویژگی خاص: نقاشی با رنگ یو ویمحل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش…

۰ دیدگاه

نقاشی سه بعدی بلک لایت دره

نام اثر: نقاشی بلک لایت درهتکنیک استفاده شده: نقاشی با رنگ یو وی(بلک لایت)ابعاد: ۷۰ مترمربعویژگی خاص: نقاشی با رنگ یو ویمحل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش…

۰ دیدگاه