استیکر سه‌بعدی ملاصدرا

نام اثر: استیکر سه‌بعدی ملاصدراتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد:  ۱۰ مترمربع ویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت…

0 دیدگاه

استیکر سه‌بعدی دستگاه گوارشی در هیومن پارک

نام اثر: استیکر سه‌بعدی دستگاه گوارشی در هیومن پارکتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شدهابعاد:  ۶ مترمربع ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - هیومن پارکسال اجرا: ۱۳۹۶سفارش دهنده: شرکت ایران فانتوضیحات:

2 دیدگاه

استیکر سه بعدی شیرآلات کیزایران

نام اثر: استیکر سه‌بعدی لوله شیرآلات کیزایرانتکنیک استفاده شده: استیکر سه‌بعدی دگرگون دوسطحی دیوار و زمینابعاد: ۱۴ مترمربعویژگی خاص: تهران- نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمانمحل اجراسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش دهنده:…

0 دیدگاه