کلاسینو

نام اثر: تابلو سه بعدی کلاسینو، کلاسی قدیمیتکنیک استفاده شده: ابعاد: ۴.۹ متر مربعویژگی خاص: محل اجرا: میدان صنعتسال اجرا: ۱۴۰۰سفارش دهنده: کلاسینو مراحل ساخت https://vimeo.com/235215203

۰ دیدگاه