تفاوت نقاشی های سه بعدی در بخش آثار شخصی با پروژه‌ها در سوژه آن است. سوژه‌ها دیگر تبلیغاتی یا سفارشی نیست. البته ابعاد و اندازه آنها بیشتر کوچک هستد. این نقاشی ها بیشتر روی کاغذ یا بوم اجرا شده‌اند. نقاشی‌های پیچیده‌ای که از زاویه دوربین سه بعدی می‌شوند.