عکاسی P

هنر عکاسی خطای دید یا فیلم برداری راهی برای خلق تصاویر باورنکردی است. تصویر از مردی که داخل بطری رفته است. دختری که لبه پرتگاه راه می‌رود یا روی خیابان پرواز می‌کند. حقه‌هایی که در ساخت فیلم‌ها و کلیپ‌ها ویدیویی هم استفاده می‌شوند. جلوه‌ی ویژه‌ای بدون تدوین و کامپیوتر.