وقتی نقاشی سه بعدی را به صورت دیجیتال طراحی کنیم و آن را چاپ کنیم می‌شود استیکر سه بعدی. در اینجا به همه کارهایی با این تکنیک انجام دادیم و چاپ شده با عنوان استیکر سه بعدی یاد می‌کنیم. خلق خلاق صال‌سو جزو اولین طراحان این تکنیک در دنیا است. ما توانایی آن را داریم که روی هر سطحی این هنر را پیاده کنیم. همینطور طرح‌های جدید و مطابق با نیاز را طراحی کنیم.

Read more about the article استیکر سه بعدی گاوصندق پسته
استیکر سه بعدی قاب عکس عقاب

استیکر سه بعدی گاوصندق پسته

نام اثر: استیکر سه‌بعدی گاوصندق پستهتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد: ۱۵ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به…

۰ دیدگاه

استیکر سه بعدی شیردال

نام اثر: استیکر سه‌بعدی شیردالتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد: ۳۲ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به بیننده محل…

۰ دیدگاه