وقتی نقاشی سه بعدی را به صورت دیجیتال طراحی کنیم و آن را چاپ کنیم می‌شود استیکر سه بعدی. در اینجا به همه کارهایی با این تکنیک انجام دادیم و چاپ شده با عنوان استیکر سه بعدی یاد می‌کنیم. خلق خلاق صال‌سو جزو اولین طراحان این تکنیک در دنیا است. ما توانایی آن را داریم که روی هر سطحی این هنر را پیاده کنیم. همینطور طرح‌های جدید و مطابق با نیاز را طراحی کنیم.